วัคซีนไอพีดี

วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี สามารถป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 สายพันธ์ุ โรคปอดอักเสบ หูอักเสบ การติดเชื้อในกระแสเลือด ฉีดได้ในเด็กอายุ 2 เดือนขึ้นไป

Package 2 เข็ม ราคา 5,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์)

เมื่อซื้อแพ๊คเกจนี้ รับทันทีกระเป๋าเอนกประสงค์มูลว่า 500 บาท