Cookies Policy นโยบายการใช้งานคุกกี้

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งถูกติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารของท่านโดย คุกกี้จะถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย เพื่อที่จะทำให้เว็บไซต์ของโรงพยาบาลสามารถทำงานได้ หรือทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัทใช้คุกกี้ประเภทใด

การจัดเก็บและใช้คุกกี้
การทำงานของคุกกี้ ทำให้โรงพยาบาลสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านในรูปแบบต่างๆ ได้โดยอัตโนมัติ เช่น อินเทอร์เน็ตโดเมนและ IP Address ประเภทของบราวเซอร์ซอฟต์แวร์ วัน เวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม รวมถึงเนื้อหาบนหน้าที่ท่านเยี่ยมชม และระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม โรงพยาบาลจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โรงพยาบาลจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง และโรงพยาบาลในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์และประมวลผลลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และที่เกี่ยวข้องกับการทำสื่อโฆษณาเท่านั้น
ฐานทางกฎหมาย
การเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีของคุกกี้นั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาล หรือเป็นไปตามความยินยอมที่ได้รับโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ท่านสามารถยกเลิกความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ที่การตั้งค่าคุกกี้
การจัดการและการลบคุกกี้
ท่านสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ แต่ละประเภทในหน้าเว็บไซต์ได้ โดยลบออกจากประวัติบราวเซอร์ (แคช) ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีควบคุมการใช้งานเหล่านี้ ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านที่ www.aboutcookies.org