แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจกรอกแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19

เนื่องด้วยวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากบางผู้ผลิตได้รับอนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยได้นั้น โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ขอถือโอกาสนี้สำรวจความประสงค์ของผู้รับบริการ พร้อมขอความร่วมมือจากท่านในการตอบคำถาม เพื่อสำรวจความต้องการในการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19

ตอบแบบสำรวจ คลิก https://forms.office.com/r/2V61AgmMzJ

หมายเหตุ แบบสอบถามนี้เป็นเพียงการสำรวจความต้องการในเบื้องต้น และมิใช่เป็นการรับจองวัคซีนป้องกันโควิด-19 แต่อย่างใด ขอขอบพระคุณที่ไว้วางใจโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️โทร : 077-658555
💻Inbox Facebook : https://bit.ly/35YTy3Y
🌏Website : http://www.thonburi-chumphon.com/