ตรวจดาวน์ซินโดรมจากเลือดคุณแม่

ตรวจหาความเสี่ยงดาวน์ซินโดรม ของลูกน้อยขณะตั้งครรภ์ด้วย Harmony Prenatal Test เป็นการตรวจที่มีความเสี่ยงต่ำต่อทารกในครรภ์ เพื่อหาความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวน์ และกลุ่มโรค Trisomy อื่นๆ

สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ที่เป็นห่วงสุขภาพลูกน้อยในท้อง ซึ่งมีหลายอย่างเลยที่คุณแม่จะต้องดูแลและ­ให้ความสำคัญ เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ การเสริมโฟลิค การตรวจกรองพันธุกรรม เรื่องของอาหาร และการออกกำลังกาย ที่สำคัญคือการตรวจหาความเสี่ยงต่อกลุ่­มอาการดาวน์

การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดแบบใหม่ ซึ่งเป็นวิ­ธีที่ไม่รุกล้ำ และมีความเสี่ยงต่ำนี้ เป็นการทดสอบจากเลือดของแม่แบบง่าย ๆ ที่มีความแม่นยำสูงมากกว่า 99 % ในการตรวจหาความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการดาวน์ จุดเด่นก็คือความปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่­อทารกในครรภ์เลย ด้วยความแม่นยำสูง จึงทำให้ไม่ต้องถูกเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจหา­ภาวะดาวน์โดยไม่จำเป็น เพราะการเจาะน้ำคร่ำมีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ถึง 1 ใน 300