โปรแกรม Happy Rainy Season

🎉☔️โปรสุขภาพแรงๆ แซงลมฝน ☔️🎉
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢

กับโปรแกรม 🎈Happy rainy season 🎈

👉12 รายการ 1,290 บาท ✅

เมื่อตรวจโปรแกรม ☔️Happy rainy season ☔️ รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ราคา 500 บาท🎉🎉

ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2562

...ก้าวแรกประทับจิต ทุกชีวิตมีคุณค่า💗

☎️ โทร.077-658-555 ต่อ 0 หรือ 844