ข้อปฎิบัติในขณะที่เข้าพักในหอพัก Loft Mania Hospitel ของโรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่จะเข้ารับการรักษาใน Hospitel

คำแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล

Q&A เรื่องโควิด-19

วิธีการวัดไข้ ความดันโลหิตและออกซิเจนปลายนิ้วด้วยตนเอง

วิธีการผูกถุงขยะติดเขื้อและถุงผ้าเปื้อนติดเชื้อ

เบอร์ติดต่อภายใน TCH Hospitel Loft Mania