โปรแกรม Smile Check-up

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 😁Smile Checkup😁

👉ตรวจสุขภาพ 12 รายการ 1,690 บาท ✅

(ราคานี้รวมค่าบริการทางการแพทย์แล้ว)

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563

ด้วยรักและห่วงใย...จากใจธนบุรี-ชุมพร

...ก้าวแรกประทับจิต ทุกชีวิตมีคุณค่า💗

☎️ โทร.077-658-555 ต่อ 0