โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย

ใส่ใจตรวจสุขภาพ กับโปรแกรม
"ตรวจสุขภาพยามบ่าย"
ไม่ต้องอดอาหาร ทานอาหารเช้าเเล้ว ก็สามารถตรวจสุขภาพได้

👉 โปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่าย 👈
ตรวจเมื่อไหร่ก็ได้
ตรวจ 17 รายการ 1,790 บาท
*ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รับสมุดรายงานผลตรวจสุขภาพ 1 ชุด

เหมาะกับใคร
✔️ ผู้ที่ไม่ได้งดน้ำและอาหารมาล่วงหน้า
✔️ ผู้ที่ไม่สะดวกตรวจสุขภาพช่วงเช้า

สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดพบแพทย์
☎️โทร : 077 658 555