ผ่าตัดกระเพาะอาหารสำหรับลดน้ำหนัก

ลดอ้วน ลดโรค
ผ่าตัดกระเพาะอาหาร ทางเลือกสำหรับการลดน้ำหนัก

🎉พิเศษสำหรับเคสรีวิว
เหลือเพียง 219,900 บาท

✅ ผ่าตัดโดยใช้กล้อง มีรูแผลขนาดเล็กจำนวน 4 แผล
✅ แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวไว
✅ ห้องพักตลอดการพักฟื้น
✅ ยาหลังผ่าตัด
✅ ทีมแพทย์และพยาบาลดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
✅ ดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทยผู้เชี่ยวชาญ
✅ นักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญ ดูแลอาหารตลอดการพักที่โรงพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติม
โทร : 077 658 555
Inbox Facebook : https://bit.ly/35YTy3Y
Line : @thonburichumphon
Website : https://www.thonburi-chumphon.com/