ศูนย์ดิจิตอลแมมโมแกรม ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม และเครื่องอัลตร้าซาวดน์ โดยมีโปรแกรมตรวจดังนี้