โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

สามารถรับการตรวจได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 15:00 น.
*โปรดโทรนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ*