คลินิกโรคหัวใจ

คลินิกโรคหัวใจ ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษา และรักษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคหัวใจ เช่น การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง (Echocardiography) และตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายโดยการวิ่งบนสายพาน (Exercise Stress Test: EST) และโรคอื่นๆ เกี่ยวกับหัวใจ ทางโรงพยาบาลยังมีบริการโปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจด้วย ดังนี้