ศูนย์ส่องกล้องลำไส้ใหญ่

ศูนย์ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ให้บริการตรวจลำไส้ใหญ่โดยการใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก โค้งงอได้ ที่ปลายกล้องมีเลนส์ขยายภาพปลายอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับเครื่องกำเนิดแสง แล้วส่งภาพมายังจอรับภาพส่องเข้าไปทางทวารหนัก

สิ่งที่สามารถตรวจพบจากการส่องกล้อง เช่น ริดสีดวงทวาร ลำไส้อักเสบ ติ่งเนื้อ ถุงโป่งจากลำไส้ใหญ่ (Diverticulum) เนื้องอก

การเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนตรวจ

  • แจ้งข้อมูลให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับโรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยาหรือสารเคมี ยาที่รับประทานเป็นประจำ และประวัติการผ่าตัด

  • 3 วันก่อนตรวจ ควรรับประทานอาหารอ่อน และย่อยง่าย

  • งดรับประทานอาหารที่มีเส้นใย เช่น ผัก ผลไม้

  • รับประทานยาระบายให้ตรงตามจำนวน และเวลาตามที่แพทย์สั่ง

  • ควรดื่มน้ำ 1 แก้วทุกครั้งที่ถ่ายอุจจาระ

  • คืนวันก่อนตรวจ งดอาหารและน้ำดื่ม จนกว่าจะทำการตรวจ

  • ควรมีญาติมาด้วย (ในบางรายแพทย์อาจให้ยาระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำท่านจะไม่รู้สึกตัวขณะตรวจ)