โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

การเก็บปัสสาวะ ควรปัสสาวะทิ้งไปในช่วงแรก และเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง

การเก็บอุจจาระ ควรปัสสาวะก่อนให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของปัสสาวะ ซึ่งจะส่งผลให้การตรวจอุจจาระผิดพลาดได้ ไม่ควรเก็บอุจจาระจากโถส้วม ควรใช้ไม้ป้ายอุจจาระ เก็บใส่ภาชนะที่ห้องปฏิบัติการให้มา

สำหรับคุณผู้หญิง โปรแกรมคัดกรองมะเร็งจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม และเครื่องอัลตร้าซาวด์ โดยก่อนเข้ารับการตรวจควรปฏิบัติดังนี้

สามารถรับการตรวจได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9:00 - 15:00 น.
*สำหรับคุณผู้หญิง โปรดโทรนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ*