โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ

ก่อนการตรวจคัดกรองโรคหัวใจต้องปฏิบัติอย่างไร

  • การเจาะเลือด กรณีที่ต้องมีการเจาะเลือด ดูระดับน้ำตาลในเลือด (FBS) ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม อย่างน้อย 6 - 8 ชม. ก่อนการตรวจ (น้ำเปล่าสามารถดื่มได้ปกติ) และหากต้องเจาะเลือดดูระดับไขมันร่วมด้วย(Cholesterol, Triglycerides, HDL-C, LDL-C) ควรงด 8 - 12 ชม. ดังนั้นก่อนตรวจโปรแกรมคัดกรองโรคหัวใจ ควรงดอาหารอย่างน้อย 8 - 12 ชม.

  • การเอกซเรย์ กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ ควรหลีกเลี่ยงการใส่โลหะ หรือเสื้อผ้าที่มีชิ้นส่วนของโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้โลหะบดบังรอยโรคบริเวณที่ตรวจ สำหรับผู้รับการตรวจที่เป็นผู้หญิง หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ หรือมีความเสี่ยงจะตั้งครรภ์ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการเอกซเรย์

  • การตรวจปัสสาวะ ระวังการปนเปื้อนในการตรวจ ด้วยการล้างทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศภายนอกก่อนตรวจ ปัสสาวะส่วนต้นทิ้งไปเล็กน้อยก่อน แล้วเก็บช่วงกลางๆ มาประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะที่ได้จากเจ้าหน้าที่ ล้างภาชนะให้สะอาดแล้วส่งตรวจได้

  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ควรสวมเสื้อผ้าที่มีกระดุมหน้า เพื่อสะดวกในการถอด

  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย ควรงดน้ำอาหาร งดสูบบุหรี่ 2 ชม. ก่อนการทดสอบ ก่อนการทดสอบควรงดยา กลุ่มที่ทำให้หัวใจเต้นช้า