โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

สุขภาพตับ ห้ามละเลย🚫

“ตับ” เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ ใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ และทำลายเชื้อโรค ซึ่งพฤติกรรมการกิน และใช้ชีวิตในปัจจุบันอาจทำลายตับโดยไม่รู้ตัว โดยโรคตับเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติด 1 ใน 10 ของประเทศไทย เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคตับคั่งไขมัน หรือไขมันเกาะตับ (Fatty liver) โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ