ศูนย์ไตเทียม ฟอกไต

ศูนย์ไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ระบบฟอกไตทั้งแบบทั่วไป และแบบประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถนำของเสียที่โมเลกุลใหญ่ออกได้ (Hemodiafiltration) ด้วยระบบที่ได้มาตรฐาน และปลอดภัย พร้อมดูแลคุณ ด้วยพยาบาลไตเทียม ที่ได้ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญไตเทียมประสบการณ์สูง และผ่านการฝึกอบรม จากสถาบันที่สมาคมโรคไตรับรองหลักสูตร สามารถให้ความรู้ และคำแนะนำระหว่างฟอกไต พร้อมทั้งแพทย์และพยาบาลตอบคำถามในข้อสงสัยต่างๆ