|||
TH

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

5 cancer-screening
โปรแกรม SPOT-MAS ตรวจคัดกรอง 5 มะเร็ง ในครั้งเดียว

หากคุณกำลังสงสัยว่าการตรวจ SPOT-MAS ดีกว่าการตรวจแบบอื่นยังไง ?
และคุณคือกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตรวจหรือไม่ ?

ปรึกษาแพทย์เบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Telemedicine โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร

มะเร็ง ตรวจก่อน ปลอดภัยกว่า รักษาทัน 🧐

สอบถามเพิ่มเติม
: 077 658 555
: https://bit.ly/35YTy3Y
: @thonburichumphon

5 cancer-screening

general-cancer-screening
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง

ผู้ชาย: ตรวจคัดกรองมะเร็ง 9 รายการ
ผู้หญิง: ตรวจคัดกรองมะเร็ง 11 รายการ

สำหรับคุณผู้หญิง โปรแกรมคัดกรองมะเร็งจะมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม และเครื่องอัลตร้าซาวด์ โดยก่อนเข้ารับการตรวจควรปฏิบัติดังนี้

general-cancer-screening

สามารถรับการตรวจได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9:00 - 15:00 น.
*สำหรับผู้หญิง โปรดโทรนัดล่วงหน้าก่อนเข้ารับการตรวจ*