|||
TH

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

HFM

📣 มือเท้าปาก ภัยร้ายของคุณหนูๆที่ป้องกันได้
🦠กับวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อไวรัส EV71🦠
🎉 รพ.ธนบุรี-ชุมพร พร้อมให้บริการแล้ววันนี้🎉

💉 ราคาเข็มละ 2,990 บาท

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการทางการแพทย์**
📌 (เด็กอายุ 6เดือน - 5 ปีควรฉีด 2 เข็ม)
❤️ คุณพ่อคุณแม่ สามารถพาน้องๆเข้ารับบริการได้แล้ววันนี้เป็นต้นไปนะคะ 🥰

สอบถามเพิ่มเติม
: 077 658 555
: https://bit.ly/35YTy3Y
: @opdchildrentch