|||
TH

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

liver

สุขภาพตับ ห้ามละเลย 🚫

“ตับ” เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ ใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ และทำลายเชื้อโรค ซึ่งพฤติกรรมการกิน และใช้ชีวิตในปัจจุบันอาจทำลายตับโดยไม่รู้ตัว โดยโรคตับเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติด 1 ใน 10 ของประเทศไทย เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคตับคั่งไขมัน หรือไขมันเกาะตับ (Fatty liver) โรคตับแข็ง โรคมะเร็งตับ

สอบถามเพิ่มเติม
: 077 658 555
: https://bit.ly/35YTy3Y
: @thonburichumphon