|||
TH

คลินิกเด็ก

Paediatric Clinic

ยินดีต้อนรับสู่คลินิกเด็ก โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร คลินิกของเรามุ่งเน้นให้บริการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรสำหรับเด็ก โดยให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพของเด็กตั้งแต่วัยทารกถึงวัยรุ่น

เปิดให้บริการ:

ทุกวัน8:00 น. - 20:00 น.


ให้บริการ:
การดูแลสุขภาพเด็ก
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราให้บริการตรวจเช็คสุขภาพประจำวัน การฉีดวัคซีน และการรักษาโรคที่พบบ่อยในวัยเด็ก
การตรวจวินิจฉัยโรคในเด็ก
เราให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่พบในวัยเด็ก เช่น โรคเลือด ภาวะซีด ความล่าช้าในการพัฒนา และอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาทางโภชนาการ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร เพื่อการเจริญเติบโตและพัฒนาของเด็กที่มีสุขภาพดี