ตรวจสุขภาพสิทธิประกันสังคม

โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร เปิดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี! สำหรับผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคม

เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00 น. - 12.00 น.

**หมายเหตุ : การใช้สิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม

ต้องแสดงบัตรประชาชน เพื่อขอรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพทุกครั้ง

ด้วยรักและห่วงใย...จากใจธนบุรี-ชุมพร

...ก้าวแรกประทับจิต ทุกชีวิตมีคุณค่า💗

☎️ โทร.077-658-555 ต่อ 0