Previous Next

บริการ

ห้องพักผู้ป่วย

ทีมแพทย์

ตรวจสุขภาพ

ติดต่อเรา

โปรแกรมและแพ็คเกจ

ดูทั้งหมด
💦สงกรานต์ HEALTH festival💦 รายการตรวจ 11 รายการ 💰💰ราคา 1,290 บาท💰💰

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

บทความจากแพทย์

ดูทั้งหมด
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วไปหรือช้าไป ซึ่งเป็นผลทำให้...