Previous Next

บริการ

ห้องพักผู้ป่วย

ทีมแพทย์

ตรวจสุขภาพ

ติดต่อเรา

โปรแกรมและแพ็คเกจ

ดูทั้งหมด
👩มะเร็งปากมดลูก สาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 7 คน ต่อวัน ป้องกันโดยวัคซีน HPV...

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด

บทความจากแพทย์

ดูทั้งหมด
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วไปหรือช้าไป ซึ่งเป็นผลทำให้...