Previous Next

บริการ

ห้องพักผู้ป่วย

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ติดต่อเรา

โปรแกรมและแพ็คเกจ

ดูทั้งหมด
📣รักษา ลดอาการปวด ด้วยคลื่นกระแทก SHOCKWAVE สามารถใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังบริเวณกล้ามเนื้อคอ บ่า...

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ร่วมสวมใส่ชุดไทยเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในวันลอยกระทงที่ผ่านมา💗

บทความจากแพทย์

ดูทั้งหมด
ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคือการที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วไปหรือช้าไป ซึ่งเป็นผลทำให้...