ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง แผลเล็ก เจ็บน้อย

การผ่าตัดส่องกล้อง เป็นการผ่าตัด โดยการเจาะผ่านช่องท้อง หรือผิวหนังใกล้บริเวณอวัยวะที่ต้องการผ่าตัด เพื่อสอดอุปกรณ์ผ่าตัด อุปกรณ์ไฟฉาย และกล้องขนาดเล็กเพื่อบันทึกภาพ และส่งมายังจอรับซึ่งทำหน้าที่แทนตาของศัลยแพทย์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด

  • ก่อนผ่าตัด ต้องทราบก่อนว่าตนเองป่วยเป็นโรคอะไร และจุดประสงค์หลักของการผ่าตัดครั้งนี้ทำเพื่ออะไร รวมถึงเมื่อผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว สภาพร่างกายจะกลับสู่ปกติมากน้อยช้าเร็วเพียงใด

  • ต้องทราบว่าตนเองมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง และโรคดังกล่าว มีผลต่อการผ่าตัดครั้งนี้หรือไม่ และหากมีจะเป็นอย่างไร ที่สำคัญ มีประวัติแพ้ยาตัวใดบ้างหรือเปล่า

  • ต้องทราบวิธีการผ่าตัดคร่าวๆ เช่น ผ่าตัดด้วยวิธีฉีดยาชาหรือดมยาสลบ

  • หากดื่มสุรา หรือสูบบุหรี่เป็นประจำ ควรงดเว้นก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์

  • ควรเตรียมร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

  • หากไม่สบายในวันใกล้ผ่าตัด เช่น เป็นหวัดหรือมีอาการผื่นคันควรแจ้งให้แพทย์ทราบด้วย