โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่า "เปลี่ยนข้อเสื่อม ให้เป็น ข้อดี"
โรงพยาบาลธนบุรี-ชุมพร ขอมอบ...โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 🔊

ในราคา 190,000 บาท จากราคา 250,000 บาท (สำหรับ 5 ท่านแรก)

🏨 นอนโรงพยาบาล 5 วัน 4 คืน (แพ็คเกจรวมกายภาพ ตลอดจนออกจากโรงพยาบาล)
✅ ผ่อนบัตร กรุงไทย 0% นานสุด 10 เดือน

หากปัญหาข้อเข่ารบกวนชีวิตประจำวันของคุณ ด้วยอาการเหล่านี้ 🔊
✅ อาการปวดด้านใน หรือ รอบๆข้อเข่า
✅ ข้อเข่าติดขัด
✅ ขยับได้ไม่คล่องช่วงเช่า หรือ เวลานั่งนานๆ