โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม📣📣ผ่าตัดข้อเข่า ไม่น่ากลัว อย่างที่คิด🦿🦿
🌈เปลี่ยนความคิดเดิมๆ ว่าผ่าตัดแล้วจะเดินไม่ได้ ด้วยเทคนิคที่ทันสมัย การเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเดินได้ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง ไม่รู้สึกปวดเหมือนเดิมอีกต่อไป👏👏

#แทนคำขอบคุณ❤️
ขอขอบคุณเสียงตอบรับ สำหรับโปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 5 ท่านแรก ที่ผ่านไปด้วยดี
สำหรับท่านที่พลาดโอกาสในรอบแรก ไม่ต้องเสียใจ...

🏨 นอนโรงพยาบาล 5 วัน 4 คืน (แพ็คเกจรวมกายภาพ ตลอดจนออกจากโรงพยาบาล)
✅ ผ่อนบัตร กรุงไทย 0% นานสุด 10 เดือน

หากปัญหาข้อเข่ารบกวนชีวิตประจำวันของคุณ ด้วยอาการเหล่านี้ 🔊
✅ อาการปวดด้านใน หรือ รอบๆข้อเข่า
✅ ข้อเข่าติดขัด
✅ ขยับได้ไม่คล่องช่วงเช่า หรือ เวลานั่งนานๆ