คลินิกเด็ก

ทุกปัญหาเป็นเรื่อง ด็

ทีมกุมารแพทย์จากโรงพยาบาลเด็ก ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็ก เช่น

  • โรคเลือด
  • ภาวะซีด
  • ภาวะเด็กน้ำหนักเกิน
  • โรคมือเท้าปาก
  • พัฒนาการของเด็กทั่วไป
  • โภชนาการเด็ก

คลินิกเด็กเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8:00-16:00 น. คลินิกพิเศษนอกเวลา วันจันทร์-อังคาร เวลา 16:00-19:00 น.