บัตรส่วนลด TCH Care Card ราคาบัตร 199 บาท

เงื่อนไขการรับบริการ

 • โปรดแสดงบัตรสมาชิกก่อนรับบริการทุกครั้ง
 • สำหรับผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกสามารถรับส่วนลดได้ทันทีเมื่อซื้อบัตรสมาชิก
 • บัตรสมาชิกมีอายุ 2 ปี
 • รับส่วนลดค่าห้องและค่ายา 10% เมื่อชำระด้วยเงินสด (5 % เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตหรือชำระส่วนต่างของประกันหรือสวัสดิการบริษัท)
 • ไม่สามารถใช้บัตรนี้ร่วมกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของบริษัท แต่สามารถใช้รับส่วนลดได้จากส่วนเกินที่บริษัทรับผิดชอบ
 • ในกรณีที่บัตรสูญหายหรือชำรุด สามารถติดต่อเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบัตรใหม่โดยมีค่าธรรมเนียม 100 บาท
 • สามารถต่ออายุบัตร เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลดอย่างต่อเนื่องก่อนหมดอายุสมาชิก (199 บาท)
 • ไม่สามารถขอรับเงินคืน เมื่อซื้อบัตรสมาชิกแล้วไม่ว่ากรณีใดๆ
 • แสดงบัตรเพื่อขอรับส่วนลด และสิทธิประโยชน์ตามที่ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการได้กำหนดไว้
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ ในการงดให้สิทธิประโยชน์ ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ร้านที่ร่วมรายการ

 • โรงแรมมรกต
 • โรงแรมนานาบุรี
 • ร้านสเต็กชมทุ่ง
 • ร้านแซ่บสะเด็ด
 • ร้านริเวอร์แคว
 • ร้านพริกหอม
 • เพื่อนใจรีสอร์ท
 • ชลิชารีสอร์ท
 • พี.โอ.คาร์แคร์
 • ร้านการแฟมุมสบาย
 • โรงพิมพ์ศรีจันทร์
 • โรงพิมพ์ตั้งเจริญ