ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

  • เครื่องเอกซเรย์ (X-RAY)
  • เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X-RAY)
  • เครื่องอัลตราซาวน์ (ULTRASOUND)
  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)
  • เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก (Bone Densitometer)

เปิดให้บริการทุกวัน 24 ชม.