วัคซีนผู้สูงอายุ

🇹🇭ประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคม 🧓ผู้สูงวัยอย่างเต็มตัว👵
✅หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกัยปัญหาสุขภาพและรายจ่ายในการดูแลสุขภาพ ดังนั้นการดูแลเชิงป้องกัน💉💊🧬ก่อนเกิดโรคย่อมดีกว่ามาพบแพทย์ในวันที่ป่วย ทั้งยังช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น รพ.ธนบุรี-ชุมพร มีแพคเกจ #วัคซีนผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง ฉีดไว้ ไกลโรค

วันนี้ - 31 ต.ค. 63

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

☎️ 077 658 555